Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Hóvirág csoport

Csoportban dolgozó szakemberek:
Dér Boglárka óvodapedagógus : Bogi néni
Kuna Márkné Frank Ildikó óvodapedagógus: Ildikó néni
Krizsai Ferencné dajka: Mártika néni
 
Csoportunkat a családias, nyugodt légkör jellemzi. A legfontosabb számunkra, hogy a gyermekeink jól érezzék magukat az oviban, szüleik pedig biztonságban, szerető, gondoskodó kezek között tudhassák csemetéiket.

Az idei tanév csoportlétszáma 30.
 
Fontosnak tartjuk, hogy sokszínű, változatos élményt nyújtó tevékenységeket biztosítsunk gyermekeink számára, mert
„ amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti, amit lát is, már inkább megjegyzi. De amiben Ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik emlékezetébe.”
A tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, egyéni bánásmód alkalmazásával, a másság elfogadásával.
„ Az önállóságra nevelés nem arról szól, hogy megtanítod a gyereknek, amire még nem képes, hanem, hogy nem teszed meg helyette, amire ő is képes.”
 
Kiemelt szerepet kap az idei évben elnyert Boldog Óvoda Program keretében megvalósuló érzelmi intelligenciát fejlesztő tevékenységek.
A gyerekek csoportosan és egyénileg ismerhetik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.
Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.

A szabály- és szokásrendszer megfelelő működését hangsúlyozzuk, mely elősegíti, hogy kevesebb konfliktus alakuljon ki a csoportban. A baráti kapcsolatokat, a csoporthoz tartozást közös játékokkal, beszélgető körökkel, közösen átélt élményekkel erősítjük.

A tanévben kipróbálásra kerül csoportunkban innovatív jelleggel egy prevenciós program is.
A program során a gyermekek megismerkednek a bántalmazás különböző formáival, azok negatív hatásaival, a jóvátétel jelentőségével, valamint azzal is, hogyan kerülhetik el, állíthatják le a bántalmazást, illetve hogyan jelezhetnek, ha mégis ilyet tapasztalnak.
A program célja:
- Pozitív társas kapcsolatok kialakítása
- Az egymás iránti tolerancia és elfogadás, az együttműködésre való hajlam kialakítása
- Az előforduló konfliktusok kezelése.
- Agresszív viselkedés elutasítása.
- Az óvodában előforduló bullying megelőzése, illetve kezelése.