Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport

Csoportban dolgozó szakemberek:
Buzás Judit óvodapedagógus: Judit néni
Völcsek Mária óvodapedagógus: Marika néni
Huszárné Borcsik Enikő dajka: Enikő néni

 „A korai nevelés a legfontosabb.
Amit az ember gyermekként lát,
az segíti egész életében,
hogy a jó felé orientálódjék.”

                                         (Brunszvik Teréz)
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Tengerszem Óvoda, melyben idén 2020 szeptemberében létrejött egy „Cifra palota”.
A mi kis palotánkban található a Süni csoport, mely 19 apró almát hordoz a hátán.

A Süni csoportban 3-6 éves korú kisemberkék cseperednek. A kis aprónép mindennapjait két óvodapedagógus /óvónéni és óvóbácsi/ és egy dajkanéni tervezi, szervezi. Életkor alapján vegyes csoportosok vagyunk, de nagyon sok a kiscsoportos, akik most ismerkednek az óvodai élettel és az óvoda szokás - és szabályrendszerével.

Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias, meghitt hangulatot. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését.

A mi kis csoportunk választott speciális fejlesztési területe a vizuális nevelés.

Fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek a vizuális tevékenységek kapcsán - az esztétikai élményszerzésen túl - minél szélesebb körben ismerkedjenek meg az ábrázolásos, barkácsolásos tevékenységekkel összefüggésben a különböző technikákkal, formákkal, színekkel-színárnyalatokkal, termésekkel és egyéb természetes anyagokkal.

A vizuális tevékenységek során kiemelt jelentőséggel bír a gyermekek kezének ügyesítése, a bal-jobb dominancia kialakításának elősegítése, a szem-kéz koordináció és a finommotorika fejlesztése, továbbá - az iskolába lépéssel kapcsolatosan - a kéz írásmozgásának fejlesztése.

Mindennapjainkban fontos szerepet kapnak az élmény- és tapasztalatszerző séták illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák. Ezért alapelvként valljuk, hogy a gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban.

Záró gondolatként Birtalan Ferenc szavaival szeretnénk elköszönni:
„Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.”