Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Óvoda igazgatói álláspályázat

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 52955 Intézményi iktatószám: PH/375/2024 ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében Óvoda igazgató Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69 §- ában foglaltakra. Az óvoda igazgatójának feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő Munkavégzés helye: Arló Álláshirdető szervezet bemutatása: Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet óvoda igazgató feladatok ellátására. Az óvoda igazgató megbízás határozott időre 2024.08.01-től 2029.07.31-ig szól. Munkavégzés helye: Arlói Tengerszem Óvoda, 3663 Arló Ady Endre út 164. A pályázat benyújtásának módja postai úton Arló Nagyközség Képviselőtestülete részére (3663 Arló Ady Endre út 162.) További információt nyújt Vámos Istvánné dr. a 06-48-544-000 telefonszámon. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítása a 2023. évi LII. törvény (Púétv.), 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján, igazgatói megbízási díj, esélyteremtési illetményrész. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet 
-Cselekvőképesség 
-Magyar állampolgárság
 -Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Pedagógus - szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség - 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5 Egyéb pályázati feltétel meghatározása: - nyilatkozat, hogy a 2023. évi LII. törvény 27. § (1)-(5) pontja szerinti büntetőjogi kizáró okok nem állnak fel - a munkáltatóval köznevelési jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg köznevelési jogviszonyba kinevezhető - vezetési program benyújtása - szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések benyújtása - szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum benyújtása - nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt Pályázat elbírálása során előnyt jelent: A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen Egyéb pályázati előnyök: - szakmai- legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: - végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata - Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz - Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.15. 23:59 A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.30. 23:59 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.arlo.hu és www.arloovoda.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.01. Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.05. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Alapdokumentumok

                                                                                     Közlemények